Derfor er det viktig å huske på garantier og reklamasjonsrettigheter

Nordmenn nyter godt av en svært forbrukervennlig lovgivning når det gjelder reklamasjonsrettigheter, men har vi for god råd for å benytte oss av disse rettighetene? Det er sannsynligvis mange hvitevarer og andre dyre kapitalvarer som blir gjenvunnet unødvendig hvert år.

Produsent og butikk gir garanti – loven gir reklamasjonsrett

Det er mye å huske på i forbindelse med innkjøp av for eksempel en vaskemaskin eller tørketrommel. Derfor er garantier og reklamasjonsrett ikke alltid noe den vanlige forbrukeren husker på. Heldigvis finnes det felles regler, når du kjøper en ny tørketrommel her hos en etablert forhandler vil du nyte godt av både garantier og reklamasjonsrett.

Det er produsenten av varen, som for eksempel Electrolux eller AEG, som gir garanti sammen med butikken. Garantien skal dekke forskjellige feil eller mangler ved varen. Garantien er en avtale mellom kjøperen og selgeren.

Reklamasjonsrett er en lovfestet rettighet, som også beskytter forbrukere mot feil og mangler ved varen. Det er altså ikke en frivillig eller ekstra tjeneste, men noe som kjøperen har krav på.

Varighet og omfang

Som regel er reklamasjonsretten gyldig i to eller fem år, avhengig av hvor lang levetid produktet forventes å ha. En tørketrommel er for eksempel vurdert til å ha en levetid på minst fem år, og da også fem års reklamasjonsrett.

Varigheten til en garanti settes av selgeren, og det er vanlig med for eksempel ett eller to års garanti. Likevel finnes det eksempler på betydelig lengre garantiperioder, noen produsenter av vaskemaskiner gir 10 års garanti på motor.

Felles for både reklamasjon og garanti er at disse ordningen i stort dekker feil og mangler som skyldes produksjonsfeil. Skader forårsaket av for eksempel lynnedslag eller andre utenforliggende årsaker kan i noen tilfeller dekkes av innboforsikringen.

Husk på garanti og reklamasjonsrett neste gang du får utfordringer med et produkt hjemme, kanskje er det penger å spare på å sjekke rettighetene dine?