Vedlikehold av bil – forskjellige behov i løpet av bilens levetid

Content NO

Bilen er en stor investering for de aller fleste husholdninger, og derfor er også korrekt vedlikehold og bilpleie viktig både for levetid og restverdi når bilen skal byttes ut en gang i fremtiden. Samtidig er det viktig å være bevist på hvordan service, vedlikehold og bilpleie må tilpasses bilens alder og resterende verdi.

Nybil – service og vedlikehold for å ivareta nybilgaranti

En helt ny bil mister dessverre mye verdi i løpet av de første årene, men dette verditapet vil være enda større hvis man ikke følger serviceprogrammet. Derfor er det kritisk å følge anbefalte servicer til punkt og prikke i denne perioden, ellers risikerer man både nybilgarantien og unødvendig verditap.

Middels gammel bil – vanskelige avveininger

En bil som begynner å få noen år på nakken vil ha behov for utskiftning av slitedeler, samtidig som mer uventede feil og mangler gjerne dukker opp et år eller to etter at garantiperioden er utløpt. Det er vanskelig å avgjøre eksakt når det egentlig vil lønne seg å eventuelt selge bilen istedenfor å fortsette å bruke penger på reparasjoner. I den forbindelse er det spesielt viktig å tenke på tidligere servicekostnader som «sunk cost» når det oppstår nye behov. Selv om man har brukt flere titalls tusen på en service for kort tid siden, så kan det i noen situasjoner være fornuftig å helt enkelt kvitte seg med en problematisk bil.

Gammel bil – sikre driftssikker bruk

For en bil som begynner å nærme seg slutten av sin levetid, eller har en restverdi som kanskje er lavere enn prisen for større reparasjoner og servicejobber, er det sentralt å sikre at bilen helt enkelt fortsetter å kjøre på en sikker måte. Da er det grunnleggende forebyggende vedlikehold, som for eksempel olje til bil, som må prioriteres. Dessuten er det mulig å vurdere større jobber som bytte av registerreim, hvis det er mulig å forsvare kostnaden i form av lengre levetid eller verdi.